• en
  • tr

Bilimsel Program

23 Ekim 2019, Çarşamba 
SAAT SALON 1 SALON 2
14:00 – 15:00 Laparoskopik HPB – Karaciğer Cerrahisi Oturum-1 Safra Yolu Yaralanması 

Laparoskopik HPB Cerrahisi Genel Bakış

Oturum Başkanları: Ahmet Tekin, Ahmet Balık

Minimal İnvaziv HPB Cerrahisinin Güncel Durumu ve Terminoloji

Aydın Alper

Olgular Eşliğinde Panel – 1
Safra Yolu Yaralanması

Oturum Başkanları: Osman Abbasoğlu, Volkan İnce

Safra Yolu Yaralanması Olguları Üzerinden Tartışma

Ümit Malya
Kemal Dolay
Sertaç Usta
Özgür Bostancı
M. Mahsuni Sevinç
Koray Karabulut

Minimal İnvaziv HPB Cerrahisinin Kanıta Dayalı Değeri Nedir?

İbrahim Dagher

Laparoskopik KC Cerrahisinin Püf Noktaları

Tarkan Ünek

15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:30

Laparoskopik HPB – Karaciğer Cerrahisi Oturum-2 

Oturum Başkanları: M. Fatih Can, Ahmet Doğrul

HPB Cerrahisinde Vasküler Rezeksiyon Tekniği Oturumu

Oturum Başkanları: Sedat Karademir, Alper Uğuz

Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi

Laparoskopik Sol Lateral Seksiyonektomi – Sol Hepatektomi

Oğuzhan Karatepe

HPB Cerrahisinde Vasküler Rezeksiyon Teknikleri ve Greft Kullanımı

Karaciğer Cerrahisinde Portal Ven Rezeksiyonu ve Greft Kullanımı

Murat Zeytunlu

Laparoskopik Sağ Hepatektomi

İbrahim Dagher

Karaciğer Cerrahisinde Hepatit Ven ve V.cava Rekonstrüksiyonu

İsmail Demiryılmaz

Posterosüperior Segment Rezeksiyonları

Cüneyt Kayaalp

Vasküler Rezeksiyon İçin İntroperatif ve Postoperatif Antikoagülasyon

Muharrem Battal