• en
 • tr

Yazım Kuralları

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden, TÜRKÇE veya İNGİLİZCE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya Türkçe veya İngilizce olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 28 Eylül 2019

Bildiri Kabul – Red Tarihi: 7 Ekim 2019

 

Bildiri Türleri:

 • Sözlü Bildiri
 • Poster Araştırma
 • Poster Olgu
 • Video Bildiri
 • E – Video Bildiri

 

Temel Yazım Kuralları

 

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Mesleki unvan kullanılabilir.

Doğru Yazım Örneği: Dr. Ahmet Yılmaz, Hem. Şule Yazıcı, Dyt. Kader Bilir vb…

 • Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.

Doğru Yazım Örneği: Dr. Ahmet Burak Yılmaz

 • Yazarların çalıştıkları kurumların açık adı mutlaka belirtilmelidir.

Doğru Yazım Örneği:

 1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
 • Başlık çalışmanın içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır.
 • Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar hariç)

Doğru Yazım Örneği: Pankreas kanseri nedeniyle pankreatoduodenektomi ameliyatı sonrası CA 19-9 ve CEA düzeylerinin hasta takibindeki yeri

 • Sözlü ve poster araştırma bildiriler için özet, yapılandırılmış özet şeklinde olmalıdır. Özet; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar kelimeler kısımlarından oluşmalı ve bunlar ayrı başlıklar halinde yazılmalıdır.
 • Poster olgu bildiriler için özet; Giriş, Olgu Sunumu, Sonuç kısımlarından oluşmalıdır.
 • Video bildiriler ve E – video bildiriler için özetin yapılandırılmış olmasına gerek yoktur; ancak özet, sunulacak olan bildirinin amacını ve içeriğini video ile uyumlu şekilde yansıtmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık, yazar isimleri ve kurumları hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet içinde kullanılacak ilaç ve tıbbi cihazların jenerik isimleri tercih edilmeli, mümkün olduğunca ticari isim kullanımından kaçınılmalıdır.

 

 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

 

SUNUM BİLGİLERİ

Değerlendirme sonuçlarına göre bildirileri E-Poster ya da E-Video olarak kabul edilen bildiri sahiplerinden ilgili dönemde E-Poster ve E-Videolarını sisteme yüklemeleri talep edilecektir.

 

E-Poster Gönderimi:

 • E-Posterler, özeti sisteme girilmiş bildirinin içeriğini tam olarak yansıtacaktır. Yazar ve kurum isimleri sistemde belirtilen alanlara özetteki şekli ile değiştirilmeksizin yerleştirilmelidir. İstenirse kurum logosunun JPEG formatındaki hali sistemde Resim-1 alanına yerleştirilebilir.
 • Poster Araştırma özetindeki Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç kısımlarının her biri E-poster yükleme sayfasında ilgili alana yerleştirilmelidir. Poster Olgu özetindeki Giriş, Olgu Sunumu ve Sonuç kısımlarının her biri ilgili alana yerleştirilmelidir.
 • En fazla 3 tablo ve kurum logosu hariç 3 resim yüklenebilir. Tablolar ve resimler 300 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.

 

Video ve E-Video Gönderimi:

 • Videolar ve E-Videolar en az 4, en fazla 6 dakika uzunluğunda; mp4, MPEG, AVI veya MOV video türlerinden birinde; 16:9 ekran formatında ve HD 1280×720 (720p) veya Full HD 1920×1080 (1080p) çözünürlüğünde olmalıdır.
 • Video bildirilerinin özetleri bildiri gönderim sistemi üzerinden Video Sunum seçeneği üzerinden yüklenmelidir.

 • Videoların seslendirilmiş olup olmaması bildiri sahibine bağlıdır. Seslendirilmiş olarak gönderilen videolar için gerekli ses altyapısı bildiri oturumu salonları ve kiosklarda bulunacaktır.

 • Tüm videolar WeTransfer (https://wetransfer.com/) aracılığı ile alıcı kısmına hpb2019@serenas.com.tr mail adresi yazılarak 1 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.

 

E-Posterler ve E-Videolar, kongre merkezinde Fuaye alanında organizasyon komitesince belirlenecek kiosklarda kongre boyunca sürekli ve dönüşümlü olarak sergilenecektir. Katılımcılar dilediklerinde E-Poster ve E-Videolardan istediklerini seçerek de izleyebileceklerdir.