• tr

Bildiri Gönderimi


BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Online bildiri sisteminde yükleme yapılırken bildiri gruplarından “Hemşirelik Kongresi” seçilerek yükleme yapılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 4000 karakteri geçmemelidir.
 • Değerlendirme sonucu tüm olgu sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Bildiri son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.